Projekt zagospodarowania przestrzeni wokół ośrodka ZHP w Rogalinku

fotografia ośrodka w Rogalinku

Ośrodek Hufca ZHP „Piast” powstał wiele lat temu. Przed kilkadziesiąt lat posadzone tam drzewa i krzewy osiągnęły pokaźne rozmiary, zatarły się kształty rabat i trawnika. Teren wymaga rearanżacji i dostosowania do aktualnych potrzeb użytkowników.

Uwzględniając wszelkie wytyczne i wskazówki Inwestora stworzono wstępną koncepcję zagospodarowania terenu, która objęła dwa zagadnienia:

 1. Renowacja zieleni i ciągów komunikacyjnych:
 • wytyczenie granic parkingu i drogi dojazdowej do magazynu oraz sieci ścieżek wokół budynków ośrodka
 • przeprojektowanie istniejącego układu zieleni, z wykorzystaniem istniejących grup drzew i krzewów
 • pielęgnacja istniejących drzew i krzewów, usunięcie uschniętych roślin, przycięcie okazów nadmiernie rozrośniętych
 • wytyczenie stref o różnym przeznaczeniu za pomocą żywopłotów i grup krzewów

2. Wytyczenie miejsc dla obiektów sportowych i edukacyjnych

 • wyznaczenie miejsca na boisko do piłki nożnej wraz z ławkami dla kibiców
 • uporządkowanie miejsca na grilla
 • wytyczenie miejsca na ognisko z niskimi ławkami do siedzenia
 • wytyczenie placu apelowego
 • uporządkowanie istniejącego ogródka edukacyjnego
 • wytyczenie miejsca na piec chlebowy oraz ław i stołów umożliwiających przeprowadzenie warsztatów z pieczenia chleba

 

koncepcja zagospodarowania ośrodka