Jak powstaje i co zawiera zamówiony projekt

 

Tworzenie projektu

Kompletny projekt powstaje w kilku etapach:

  • Spotkanie z Klientem, ustalenie celów i oczekiwań oraz warunków współpracy. Wizja lokalna działki oraz w miarę potrzeb inwentaryzacja istniejących elementów zieleni i architektury.
  • Tworzenie wstępnej koncepcji zagospodarowania ogrodu.
  • Analiza koncepcji wstępnej, omówienie z Klientem dalszych szczegółów, ustalenie docelowego wyglądu ogrodu.
  • Tworzenie końcowego projektu wraz z kompletem dokumentacji.

 

 

 


Co zawiera dokumentacja projektowa

kolorowy projektW skład dokumentacji projektowej wchodzą:

  • Inwentaryzacja działki wraz z wytycznymi
  • Projekt techniczny zagospodarowania terenu
  • Projekt koncepcyjny w postaci kolorowej planszy z wizualizacjami
  • Rysunki techniczne elementów małej architektury wraz z wymiarowaniem
  • Projekt nawierzchni utwardzonych wraz z wymiarowaniem
  • Opis techniczny projektu wraz listą gatunków roślin i programem pielęgnacji